Rzeźba

keyboard_arrow_down

XX w.

keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Pop art

Minimalizm

FotorealizmSurrealizm

Socrealizm

KonstruktywizmDadaizmPopart

Pop-art to sztuka bez złudzeń. Uważa się, że był reakcją z jednej strony na oschły, abstrakcjonistyczny modernizm

, z drugiej zaś na starannie zaprogramowaną spontaniczność informelu
Wikipedialink
. Nie był ani jednym, ani drugim. Był metodą produkcji obiektów przeznaczonych do sprzedania jako dzieła sztuki. Metodę tę przyjęli artyści, którzy doskonale znali mechanizmy rynku i wiedzieli o tym, że dowcipne ready-mades dadaistów przestały być śmieszne. Dla publiczności, która zakosztowała pierwszych uroków dobrobytu istniało jedno bóstwo - puszka z pomidorową zupą Campbella.

Marisol Escobar

1930-2016
Explosion
1965
The Head
1991-1992
Glass IV
1997

Andy Warhol

1928-1987
Brillo Soap Pads Boxes
1964
You're In
1967

Historia pop-artu (EN)

keyboard_arrow_leftWróc

Minimalizm

Minimalizm był reakcją na impulsywny ekspresjonizm

i ironiczny, ale głeboko zaangażowany społecznie pop-art. Poszukiwał obiektywnego, pozbawionego literackich skojarzeń języka sztuki. Stosował uproszczone, wolne od metafor formy, neutralne, a-emocjonalne faktury, nie przetworzone materiały pochodzenia przemysłowego, oraz pewne schematy kompozycyjne naśladujące bezosobową produkcję przemysłową - seryjność, techniki spawalnicze itp.
Minimalizm był nurtem, w którym skrajnie oszczędna forma wynikała z niezwykle rozbudowanej teorii, czego szczególnym przykładem jest muzyczna twórczość Johna Cage'a
Wikipedialink
.

Tony Smith

1912-1980
Tau
1962
The Elevens Are Up
1963
Moondog
1964
Source
1967
Asteriskos
1968
Die
1968
Gracehoper
1962
Smoke
?

Anne Truitt

1921-2004
First
1961
Bloomsday
1962
Signal
1965
Southern Elegy
1962
Sea Garden
1964
Spanish Main
1963
Valley Forge
1963
Pith
1969

O minimaliźmie (EN)

keyboard_arrow_leftWróc

Fotorealizm

Fotorealizm jest spokrewniony z pop-artem, powstał w połowie lat 60-tych XX wieku, a na początku lat 70-tych stał się samodzielną metodą twórczą. Polega na przedstawianiu rzeczywistości metodami malarskimi lub rzeźbiarskimi z dokładnością odpowiadającą wysokorozdzielczej fotografii. Programowa, absolutna zgodność z rzeczywistością i stosowanie fotografii jako „matrycy” dzieła tworzy specyficzny dystans między twórcą a tematem nadając dziełu cechy reporterskiej obiektywności. Fotorealizm jest odwrotnością impresjonizmu

, chociaż z impresjonizmem łączy go programowa akceptacja rzeczywistości i akcentowanie jej urody.

Duane Hanson

1925-1996
Cheerleader/Surfer
1988/1987
Man on Mower
1995
Woman Eating
1971
Man on bench
1977

O fotorealiźmie (EN)

keyboard_arrow_leftWróc

Surrealizm

Surrealizm jako kierunek artystyczny proklamujący zerwanie z wszelką tradycją, całkowitą wolność twórczą i prymat podświadomości wobec intelektu stanowił ciekawe i inspirujące doświadczenie. W odróżnieniu od dadaizmu negującego istnienie jakichkolwiek reguł, surrealizm uznawał ich istnienie, jednak uważał, że nie określa ich rozum lecz tkwiące głęboko w ludzkiej podświadomości popędy. Dlatego uważa się go za artystyczną interpretację freudyzmu

. Również w odróżnieniu od dadaizmu surrealizm nie kwestionował znaczenia warsztatu, a wielu surrealistów było wybitnymi malarzami (w tradycyjnym znaczeniu).

Joan Miro

1893-1983
Woman and Bird
1983
Lunar Bird
1966
The Sun, the Moon and One Star
1968
Pair of Lovers Playing with Almond Blossoms
1976
Solar Bird
1966
Personnage
1970
Grande Maternité
1967

Salvador Dali

1904-1989
Scatalogical Object Functioning Symbolically (The Surrealist Shoe)
1931
Homage To Duchamp
1973
Lobster Telephone
1938
Moth and Flame. Candelstick
1965
Lobster Telephone
1938
Venus de Milo with Drawers
1936

Surrealizm - Wielkie idee (EN)

keyboard_arrow_leftWróc

Socrealizm

Na początku lat 30-tych XX wieku w komunistycznym Związku Radzieckim

i w narodowosocjalistycznych Niemczech wprowadzono metodami administracyjno-policyjnymi nowy styl - socrealizm. Wspólną cechą wszystkich odmian socrealizmu było nawiązywanie do wielkiej tradycji klasycznej, kultywowanie wartości i postaw "państwowotwórczych" i monumentalizacja formy. Głównym jego celem była mobilizacja społeczeństwa do intensywnej pracy i przewidywanej walki.
Przy wszystkich regionalnych i ideologicznych odmiennościach socrealizm miał jedną cechę wspólną - nie był realizmem, ponieważ nie przedstawiał jakiejkolwiek istniejącej rzeczywistości, ale w ilustrował utopijną wizję społeczeństwa, które dopiero miało powstać - między innymi w wyniku edukacyjnego oddziaływania nowej sztuki.

Wiera Muchina

1889-1853
Robotnik i kołchoźnica
1937
Monument to Maxim Gorky
1939
Tchaikovsky Monument
?

Konstruktywizm

Konstruktywizm był skrajnie estetyzującym kierunkiem abstrakcjonistycznym tworzącym z najprostszych elementów (kwadrat, koło, trójkąt, linia prosta) dzieło oddziaływające na widza przez napięcia wynikające z relacji między tymi elementami. Istotą dzieła nie były więc same elementy, ale właśnie relacje między nimi, a istotą twórczości komponowanie, czyli konstruowanie dzieła - stąd wzieła się nawa kierunku. Tak sformułowane założenia definiują sztukę wyrafinowaną, wymagającą od odbiorcy specjalnego rodzaju wrażliwości (a więc elitarną). Jednak w okresie powstawania konstruktywizm wymagał również całkowitej zmiany wytworzonych przez stulecia nawyków rozumienia funkcji sztuki. Pod tym względem należał więc do tych nurtów sztuki nowoczesnej, które postulowały zerwanie z tradycją.

Vladimir Tatlin

1885-1953
Monument to commemorate the Third International
1919-1920
Tatlin Relief 2
1914
Letatlin
1930-1932
Counter relief
?

Katarzyna Kobro

198-1951
Rzeźba Przestrzenna
1925
Kompozycja Przestrzenna I
1925
Rzeźba Abstrakcyjna I
1924
Rzeźba Abstrakcyjna II
1924
Spatial Composition 9
1933
Spatial Composition Nr. 6
1931

Dadaizm

Dadaizm cechuje totalna negacja tradycji w sztuce oraz zainteresowanie ruchem. Pierwszym dziełem trójwymiarowym przedstawiającym ruch było Koło rowerowe z 1913 r. Marcela Duchampa

– dzieło dość naiwne, bo przedstawiające – zgodnie z nazwą - raczej koło rowerowe, niż jakikolwiek ruch. Jednak znaczenie Duchampa w historii sztuki wynika z czego innego.
Jego kolejne dzieła, tzw. ready-mades
Wikipedialink
, Suszarka z 1914 r. i (szczególnie) Fontanna z 1917 r. stanowią dla jednych kamienie milowe postępu, dla innych świadectwo definitywnego końca wielkiej sztuki.
Niezależnie od intencji, Duchamp stworzył nimi kilka precedensów. Pierwszy to wyniesienie do rangi dzieła przedmiotu pospolitego, a więc desakralizacja sztuki. Desakralizacja niemal kompletna, ponieważ dziełem sztuki ogłoszono obiekt służący zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych. Drugi do nadanie rangi dzieła przedmiotowi produkowanemu seryjnie, powtarzalnemu i wymienialnemu i – co najważniejsze – nie wymagającemu ani talentu ani warsztatu. Trzeci precedens to stworzenie dzieła przez mianowanie.

Marcel Duchamp

1887-1968
Bicycle Wheel
1913
Bottlerack
1914
Fountain
1917
In Advance of the Broken Arm
1915
Why not Sneeze, Rose Sélavy
1921
With Hidden Noise
1916
Rotary demisphere
1924

Art or prank? (EN)

keyboard_arrow_leftWróc

created by micorix

Źródła keyboard_arrow_right
  • historiasztuki.com.pl
  • wikiart.com
  • wikipedia.org